Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Rene Descartes    
Mať oči zatvorené a nikdy sa neusilovať ich otvoriť je to isté ako žiť bez filozofovania. A radosť vidieť všetky veci, ktoré odhaľuje náš zrak, sa nijako nedá porovnať s uspokojením, aké nám poskytuje znalosť vecí, ktoré nám odhaľuje filozofia.
O


Zdroj: AUTOROV LIST PREKLADATEĽOVI PRINCÍPOV FILOZOFIE DO FRANCÚZŠTINY, KTORÝ MÔŽE POSLÚŽIŤ AKO PREDHOVOR
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk