Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

William James    
Existujú ľudia - a ja patrím medzi nich - ktorí sa domnievajú, že najužitočnejšou a najdôležitejšou súčasťou človeka je stále ešte jeho svetonázor. Domnievam sa, že pre majiteľku domu je síce dôležité poznať príjmy svojeho potenciálneho nájomníka, ale ešte oveľa dôležitejšie je poznať jeho filozofiu.....Domnievam sa, že otázka neznie, či je svetonázor dôležitý, ale či je vôbec ešte niečo dôležitejšie.
O


Zdroj: Wiliam James: Pragmatismus , Nové jméno pro staré spůsoby myšlení , s.21
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk