Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
budhistická filozofia je ako liek, protijed, ktorý má byť postupne užívaný, a ktorý má liečiť tri nemoci spôsobené troma jedmi: žiadostivosťou (pripútanosťou), nepriateľstvom (hnevom) a zaslepenosťou (nevedomosťou).
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
budhistická filozofia je ako liek, protijed, ktorý má byť postupne užívaný, a ktorý má liečiť tri nemoci spôsobené troma jedmi: žiadostivosťou (pripútanosťou), nepriateľstvom (hnevom) a zaslepenosťou (nevedomosťou).
O
O
----

Zdroj: http://www.lamrim.com/archive/hhdl/mp3/16k/99.10.12-HHDL-16k-Path_of_Liberation-01.mp3
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk