Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Celý život čakáte na vetu, ktorá by všetko osvetlila.
O


Zdroj: Nezník
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk