Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Život ľudí je aplikovanou filozofiou. Ľudia žijú napr. v liberálnej alebo komunistickej spoločnosti podľa toho akú filozofiu vo svojich životoch prevažne aplikujú - či liberálnu alebo komunistickú.
O


Zdroj: Umweltkrise, Philosophie und Bedarf nach einer wissenschaftlichen Weltregierung (Marco de Angelis) https://www.youtube.com/watch?v=PhW1H78J45M
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk