Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Mysli inak a študuj filozofiu!
O


Zdroj: internetová stránka - Inštitút filozofie FF PU Prešov
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk