Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Mysli inak a študuj filozofiu!
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Mysli inak a študuj filozofiu!
O
O
----

Zdroj: internetová stránka - Inštitút filozofie FF PU Prešov
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk