Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Optimálny spôsob ako sa vyhnúť nude je teória.
O


Zdroj: Hans Blumenberg in: Jurgen Kaube: Hegels Welt s. 229
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk