Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Rozumná filozofia nás vedie k dobrému životu, nerozumná k zlému životu. Aké jednoduché, len čo je pravda. Stačí k tomu splniť už len dve podmienky: po prvé, vedieť spoľahlivo rozlišovať medzi rozumným a nerozumným, a po druhé, mať jasný a pevný, ničím nespochybniteľný pojem samotného rozumu.
O


Zdroj: Ayn Randová - In:https://komentare.sme.sk/c/6768619/filozofia-kto-ju-dnes-potrebuje.html
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk