Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Filozofia môže mať terapeutický účinok, rovnako ako náboženstvo.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Filozofia môže mať terapeutický účinok, rovnako ako náboženstvo.
O
O
----

Zdroj: Podcast Filozofia v kocke 5
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk