Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Karl Jaspers    
Filozofiu niektorí pokladajú za bezpredmetné myslenie, zbytočné hĺbanie snílkov a tak obtiažnu, že je beznádejné sa ňou zaoberať.
O
O
--------

Zdroj: Jaspers : Čo je to filozofia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk