Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Sokrates    
Nepreskúmaný život nie je hodný žitia.
O


Zdroj: Sokrates in Platon:Obrana Sokratova
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk