Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Jednou z otázok, na ktoré má filozofia dávať odpovede a riešenie je otázka, ako sa máme vysporiadať s utrpením, s nespravodlivosťou, ako intervenovať v prípade pomerov, ktoré tieto utrpenia spôsobujú. Filozofi by mali intervenovať v prípade, že majú dobrý nápad ako, ale súčastná akademická filozofia nie je momentálne príliš kompetentná na takúto intervenciu.
O


Zdroj: youtube : Michael Hampe: Wie geht Selbstverwirklichung? | Sternstunde Philosophie | SRF Kultur 57:50
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk