Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Albert Camus    
Pre nedostatok odvahy sa vždy nejaká tá filtozofia nájde.
O


Zdroj: Albert Camus: Zápisníky II s. 21
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk