Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Šport prináša hmatateľnú skúsenosť so zlepšením sa. V rámci fyzična sa lepšie dá vidieť nejaký pokrok. Ľudia sa cez športovú aktivitu stávajú ľudmi, ktorí túžia lepšie žiť a siahajú neskôr po motivačnej literatúre až k filozofii.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Šport prináša hmatateľnú skúsenosť so zlepšením sa. V rámci fyzična sa lepšie dá vidieť nejaký pokrok. Ľudia sa cez športovú aktivitu stávajú ľudmi, ktorí túžia lepšie žiť a siahajú neskôr po motivačnej literatúre až k filozofii.
O
O
----

Zdroj: Podcast Pravidelná dávka 236. Rozhovor s Michalom Handzušom..
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk