Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

John Dewey    
Nase technické poznanie predbehlo humanitné. Filozofi musia iniciovať jeho potrebu, búrať prekážky v jeho rozvoji, lebo humanitné poznanie je nezrelé. Morálne normy a stanoviská , kt. máme sa zrodili v spoločnosti, v ktorej neexistovalo kompetentné pochopenie fyzikálnych a fyziologických podmienok. Tento postoj nie je nepriateľský voči minulým systémom, ale iskry, ktoré voľakedy zbĺkli, už neprinesú nijaké svetlo...
O


Zdroj: Dewey : Budúcnosť filozofie v našej ére vedy
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk