Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
O hodnote niečoho často uvažujeme ako o niečom inštrumentálnom, teda že hodnota nejakej veci závisí od toho, aký úžitok, alebo benefit nám prinesie. Na druhej strane je hodnota niektorých vecí od tohto úžitku nezávislá a hovoríme, že daná vec má vnútornú hodnotu, či hodnotu sama osebe.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
O hodnote niečoho často uvažujeme ako o niečom inštrumentálnom, teda že hodnota nejakej veci závisí od toho, aký úžitok, alebo benefit nám prinesie. Na druhej strane je hodnota niektorých vecí od tohto úžitku nezávislá a hovoríme, že daná vec má vnútornú hodnotu, či hodnotu sama osebe.
O
O
----

Zdroj: Podcast Pravidelná dávka 51. Čo sú to vlastne hodnoty?
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk