Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Karol Marx    
Produktom práce je tovar, ktorý má úžitkovú hodnotu, nezávislú na množstve práce a výmennú hodnotu, ktorá je závislá na množstve práce (čase práce * produktivite práce)
O


Zdroj: Karl Marx - Kapitál
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk