Čo je práca?Nadotázky: Pracovať či nepracovať?  

Čo je práca?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk