Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel    
Praca je zadrziavana ziadostivost, pozastavene miznutie, ciže práca tvorí.
O


Zdroj: Georg Wilhelm Friedrich Hegel:Fenomenologia ducha, . Prel.:Patrícia Elexová, Blava, Kaligram 2015, s.138
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk