Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Vzdelanie je práca na pracujúcom.
O


Zdroj: Jurgen Kaube: Hegels Welt , s. 157
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk