Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Model paralelného spolužitia rôznych civilizácií rovnakého pôvodu totiž predsa len určitú elementárnu univerzalitu kultúrnych princípov v zmysle morálnych noriem predpokladá. Princip slobodnej vôle, schopnosti rozlišovať a voliť medzi dobrom a zlom, neprípustnosť zabíjania, úcta k rodine a rodičom, tolerancia a súcit a ďalšie morálne princípy sú pôvodnou súčasťou všetkých tradičných hodnotových systémov.
O


Zdroj: Samuel P. Huntington: Strět civilizací s.iv
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk