Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Právo na majetok je základným právom, ktoré by sa nemalo porušovať. Záleží však na tom ako ďaleko do minulosti chceme ísť. USA sú nespravodlivým štátom, lebo v minulosti zobrali majetok indiánom.
O


Zdroj: Podcast Talking Politics: HISTORY OF IDEAS : Nozick on Utopia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk