Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Vo svete po studenej vojne majú vlajky svoju váhu rovnako ako ďalšie symboly kultúrnej identity, včítane kríža, polmesiaca a pokrývky hlavy, a to preto, že svoju váhu má kultúra a kultúrna identita má pre väčšinu ľudí najvyššiu hodnotu.
O


Zdroj: Samuel P. Huntington : Střet civilizací - s.12
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk