Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aristoteles : Čísla nie sú objekty, ale možno ich považovať za vlastnosť objektov (kvantitu). Ak vidíme na lúke 4 kravy, nie je to tým, že vidíme kravy a vedľa nich číslo 4, ale 4 je vlastnosť daného zoskupenia kráv.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Aristoteles    
Čísla nie sú objekty, ale možno ich považovať za vlastnosť objektov (kvantitu). Ak vidíme na lúke 4 kravy, nie je to tým, že vidíme kravy a vedľa nich číslo 4, ale 4 je vlastnosť daného zoskupenia kráv.
O
O
----

Zdroj: youtube - Intro to the Philosophy of mathematics
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk