Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Immanuel Kant    
Matematika je založená na apriórnych syntetických súdoch a nazeraní priestoru a času.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Immanuel Kant    
Matematika je založená na apriórnych syntetických súdoch a nazeraní priestoru a času.
O
O

Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk