Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Immanuel Kant : Priestor je forma poznávania (rovnako ako čas a zákon kauzality)
--------
----
Immanuel Kant : Priestor je forma poznávania (rovnako ako čas a zákon kauzality)
--------
----
Immanuel Kant : Priestor je forma poznávania (rovnako ako čas a zákon kauzality)
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Immanuel Kant    
Priestor je forma poznávania (rovnako ako čas a zákon kauzality)
O
O

Zdroj: /parafraza
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk