Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Immanuel Kant : Priestor je nevyhnutná apriórna predstava, ktorá je základom každého vonkajšieho nazerania. Vôbec si nemožno predstaviť, že by neexistoval nijaký priestor, hoci veľmi dobre si možno myslieť, že v ňom niet nijakých predmetov. Priestor je teda apriórnou predstavou, ktorá je nevyhnutne základom vonkajších javov.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Immanuel Kant    
Priestor je nevyhnutná apriórna predstava, ktorá je základom každého vonkajšieho nazerania. Vôbec si nemožno predstaviť, že by neexistoval nijaký priestor, hoci veľmi dobre si možno myslieť, že v ňom niet nijakých predmetov. Priestor je teda apriórnou predstavou, ktorá je nevyhnutne základom vonkajších javov.
O
O

Zdroj: (Immanuel Kant, 1979, s. 78)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk