Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Priestor leží v našich poznávacích schopnostiach. Ak priestor leží v nás, my musíme ležať aj mimo priestor (aspoň časť z nás).
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk