Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Immanuel Kant    
Vec osebe sa čas netýka. Čas leží v našich poznávacích schopnostiach. Ak čas leží v nás, my musíme ležať aj mimo čas (aspoň časť z nás).
O


Zdroj: In: Arthur Schopenhauer: Welt als Wille und Vorstellung
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk