Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer    
To čo je chápanie u subjektu, to je kauzalita (=matéria) u objektu. Chápanie kauzality premieňa vnímanie na nazeranie --> Vorstellung (predstava)
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk