Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer    
To čo je chápanie u subjektu, to je kauzalita (=matéria) u objektu. Chýpanie kauzality premieňa vnímanie na nazeranie --> Vorstellung (predstava)
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Arthur Schopenhauer    
To čo je chápanie u subjektu, to je kauzalita (=matéria) u objektu. Chýpanie kauzality premieňa vnímanie na nazeranie --> Vorstellung (predstava)
O

Zdroj: Arthur Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk