Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

John Locke    
Zákony aritmetiky sú emprirické zovšeobecnenia, založené na indukcii. Pojmy sú získané z pozorovania objektov.
O


Zdroj: F. Gaher - Fregeho základy aritmetiky.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk