Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Gottlob Frege    
Kardinálne čislo dva definujeme ako rozsah pojmu, pod ktorý spadajú všetky tie pojmy, medzi rozsahmi ktorých a párom nejakých predmetov je jedno - jednoznačný vzťah. Vzťah rovnakej mohutnosti.
O


Zdroj: F. Gaher - Fregeho základy aritmetiky.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk