Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aristoteles    
Je zásadný rozdiel medzi oblasťou fysis (doména prírodných vecí) a poiesis (doména umelých vecí). Oblasť fyzis pozostáva z vecí, ktoré majú princípy, podľa ktorých vznikajú, zostávajú v existencii a „pohybujú sa“ (v zmysle pohybu v priestore, vykonávania akcií a zmien) v sebe. Napríklad rastlina vzniká a zostáva v existencii prostredníctvom rastu, metabolizmu a fotosyntézy, procesov, ktoré fungujú samy osebe bez zásahu vonkajšieho činiteľa. Ríša poiesis naproti tomu zahŕňa veci, ktorých princípy existencie a pohybu sú pre ne vonkajšie a možno ich prisúdiť vonkajšiemu činiteľovi – napríklad drevená posteľ existuje ako dôsledok tesárovej činnosti a je udržiavaná v existencii činnosťou jej vlastníka
O


Zdroj: https://iep.utm.edu/technolo/
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk