Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Červená biotechnológia zahŕňa také veci, ako je transplantácia ľudských orgánov a tkanív a xenotransplantácia (transplantácia nehumánnych zvieracích orgánov a tkanív ľuďom); použitie klonovacích techník na reprodukčné a terapeutické účely; využitie embryí na výskum kmeňových buniek; umelá reprodukcia, oplodnenie in vitro, genetické testovanie embryí a predimplantačná diagnostika a tak ďalej. Okrem toho čoraz diskutovanejšou oblasťou červenej biotechnológie sú technológie na zlepšenie ľudských schopností. Zahŕňajú také rôznorodé technológie, ako je používanie psychofarmaceutických látok na zlepšenie duševných schopností človeka, genetická modifikácia ľudských embryí na prevenciu možných genetických chorôb a podobne.
O


Zdroj: https://iep.utm.edu/technolo/
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk