Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
„technológie“ zahŕňajú techniku ​​(t. j. špecifickú techniku ​​na výrobu konkrétneho produktu), špecifické znalosti (potrebné na výrobu tohto produktu; nazýva túto technológiu v užšom slova zmysle), organizáciu výroby a samotný konečný produkt.
O


Zdroj: Li-Hua in https://iep.utm.edu/technolo/
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk