Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

apoštol Pavol    
Želal by som si, aby všetci ľudia boli ako ja, ale každý má od Boha svoj vlastný dar: jeden tak, druhý inak. 8 Neženatým, nevydatým a vdovám však hovorím: Pre nich je dobre, ak zostanú ako ja.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

apoštol Pavol    
Želal by som si, aby všetci ľudia boli ako ja, ale každý má od Boha svoj vlastný dar: jeden tak, druhý inak. 8 Neženatým, nevydatým a vdovám však hovorím: Pre nich je dobre, ak zostanú ako ja.
O
O
----

Zdroj: 1. list Korinťnom 7,7
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk