Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

apoštol Pavol    
Ale ak sa nevedia ovládať, nech vstúpia do manželstva, lebo je lepšie žiť v manželstve ako horieť vášňou.
O


Zdroj: Prvý list Korinťanom 7,9
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk