Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ježiš Nazaretský    
Ja vám však hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku — okrem dôvodu smilstva —, vystavuje ju cudzoložstvu, a kto by sa oženil s prepustenou, cudzoloží.
O


Zdroj: (Matúš 5:32)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk