Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

John Locke    
ak niekto niečo vlastní, stáva sa to časťou jeho osoby. Vychádza teda z premisy, že všetko, čo možno označiť ako moje, je vlastníctvom. Ak je teda telo, ktoré patrí k mojej existencii, mojím, potom je aj mojím vlastníctvom.
O


Zdroj: Locke - zdroj :Blaha - socialna spravodlivost a ludske prava.doc
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk