Citáty filozofov

Zdroj: Locke - zdroj :Blaha - socialna spravodlivost a ludske prava.doc
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk