Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - budhistická filozofia    
Ak človek poctivo pracoval a žil dobre, nikto mu nezabráni v tom, aby v nasledujúcom živote žil v blaženosti.
O


Zdroj: Traleg Kjabgon - Karma , Slovart 2016, s 58
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk