Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Pyrrhon z Elidy    
Nič nie je krásne ani škaredé,spravodlivé ani nespravodlivé,správne ani nesprávne. To všetko sa ľudom len tak javí,raz jednému tak,druhý raz inému alebo tomu istému inak.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Pyrrhon z Elidy    
Nič nie je krásne ani škaredé,spravodlivé ani nespravodlivé,správne ani nesprávne. To všetko sa ľudom len tak javí,raz jednému tak,druhý raz inému alebo tomu istému inak.
O
O

Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk