Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Krása, čo nás vábi, láka, je skvost a zázrak sladký; krása ktorú vychutnal si, je hnus i špina, odpadky.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Krása, čo nás vábi, láka, je skvost a zázrak sladký; krása ktorú vychutnal si, je hnus i špina, odpadky.
O
O

Zdroj: Lion Feuchtwanger - Žid Süss, s.318
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk