Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ježiš Nazaretský    
Lebo každému, kto má, bude pridané a bude mať hojnosť. Ale kto nemá, tomu bude vzaté aj to, čo má.
O


Zdroj: Mt 25, 29
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk