etika cností

Iné zobrazenie filozofických škôl


etika cností

Kategória: etika

predchádzajúca škola      nasledujúca školaFilozofi školy :

Aristoteles
Alasdair MacIntyre

Povedali o nej

Niekto : Všetky evolučne, ale aj kultúrne podmienené a na základe osobných skúseností nadobudnuté emocionálne predispozície a morálne intuície označuje súhrnným termínom automatické nastavenia (automatic settings).7 Okrem automatických nastavení ľudský mozog disponuje schopnosťou používať vedomé kognitívne procesy (manuálny mód), ktoré v súvislosti s morálkou umožňujú k spomenutým automatickým nastaveniam pristupovať troma spôsobmi. Tvrdí: „Môžeme používať vedomé procesy pre presné opisovanie našich automatických nastavení (Aristoteles). Môžeme naše vedomé procesy použiť pre snahy naše automatické nastavenia ospravedlňovať (Kant). A môžeme naše vedomé procesy použiť pre prekonanie limitov našich automatických nastavení (Bentham a Mill)“ . Znamená to, že sú tri hlavné normatívne etické teórie (etika cnosti, deontológia a konzekvencionalizmus) iba prejavmi uvedených troch spôsobov ako pomocou vedomých kognitívnych procesov k automatickými nastaveniami pristupovať. >>Výroky v duchu tejto školy:

Na otázku Čo robiť?

Niekto : Trestať zločincov je správne jednoducho preto, lebo si zaslúžia byť potrestaní >>

Na otázku Čo je spravodlivosť?

Niekto : Trestať zločincov je správne jednoducho preto, lebo si zaslúžia byť potrestaní >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk