Alasdair MacIntyre

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Alasdair MacIntyre

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1929 až 2020

je škótsko-americký filozof, ktorý prispel k morálnej a politickej filozofii, ako aj dejinám filozofie a teológie.[2] MacIntyrova After Virtue (1981) je jedným z najvýznamnejších diel anglofónnej morálnej a politickej filozofie 20. storočia. / https://en.wikipedia.org/wiki/Alasdair_MacIntyre


Filozofická škola: etika cností


Diela : After Virtue

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk