Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Alasdair MacIntyre : Človek je živočích rozprávajúci príbehy.
--------
----
Alasdair MacIntyre : Človek je živočích rozprávajúci príbehy.
--------
----
Alasdair MacIntyre : Človek je živočích rozprávajúci príbehy.
--------
----
Alasdair MacIntyre : Človek je živočích rozprávajúci príbehy.
--------
----
Alasdair MacIntyre : Človek je živočích rozprávajúci príbehy.
--------
----
Alasdair MacIntyre : Človek je živočích rozprávajúci príbehy.
--------
----
Alasdair MacIntyre : Človek je živočích rozprávajúci príbehy.
--------
----


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk