Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Civilizácie sú vlastne najdlhším príbehom. Ríše vznikajú a zanikajú, vlády prichádzajú a odchádzajú, ale civilizácie ostávajú a prečkávajú politické, spoločenské, ekonomické a dokonca i ideologické prevraty.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Civilizácie sú vlastne najdlhším príbehom. Ríše vznikajú a zanikajú, vlády prichádzajú a odchádzajú, ale civilizácie ostávajú a prečkávajú politické, spoločenské, ekonomické a dokonca i ideologické prevraty.
O
O
----

Zdroj: Samuel P. Huntington - Střet civilizací s.35
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk