Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Do značnej miery sú hlavné svetové civilizácie totožné s najväčšími svetovými náboženstvami.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Do značnej miery sú hlavné svetové civilizácie totožné s najväčšími svetovými náboženstvami.
O
O

Zdroj: Samuel P. Huntington - Střet civilizací s.34
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk