Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Je akýsi duch národa, ktorý má svoju česť. A keď niekto urazí môj národ, potom pôjdem hoci aj do vojny a zabijem ho, kôli cti môjho národa.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk